COVID-19 info

Visit Pärnu poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Järgime hea tahte kokkulepet turvalisuse tagamiseks Covid-19 puhangu ajal.

Meie ohutuspõhimõtted
• külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav kodulehel;
• meie giidid on teadlikud viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgivad neid igapäevatöös;
• matkadel on tagatud desovahendi kasutamise võimalus;
• giidil ja klientidel palutakse täita kehtivaid riiklike regulatsioone;
• tagatud on vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
• haigustunnustega inimesi ei lubata matkadele;
• haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
• Soomaa.com (OÜ Viis aastaaega) osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.