Turvalisus

Järgime hea tahte kokkulepet turvalisuse tagamiseks Covid-19 puhangu ajal.

Meie ohutuspõhimõtted
• külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav kodulehel;
• meie giidid on teadlikud viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgivad neid igapäevatöös;
• matkadel on tagatud desovahendi kasutamise võimalus;
• giidil ja klientidel palutakse täita kehtivaid riiklike regulatsioone;
• tagatud on vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
• haigustunnustega inimesi ei lubata matkadele;
• haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
• Soomaa.com (OÜ Viis aastaaega) osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.