Märgalade päeval tutvustatakse lammimetsi

Soomaalastele on 2. veebruar alati topeltpüha. Tähistame Tartu rahu ja üleilmset märgalade päeva. RAMSARi konventsiooniga kaitstakse ning märgaladena mõistetakse soode ja rannikumärgalade kõrval ka ajutiselt üleujutatud alasid, Soomaa kontekstis lammimetsi ja -niite.     Sel aastal ongi fookus Soomaal lammimetsade väärtustamisel. Pühapäeval, 1. veebruaril korraldab rahvusvahelise märgalade päeva tähistamist Keskkonnaamet. Kõik huvilised on oodatud!   Loe edasi …