Soomaa.com

Soomaa.com on OÜ Viis aastaaega kaubamärk. Pakume loodushuvilistele Soomaa elamusi, korraldame soo- ja jõematku. Matkaprogramme pakume tihedas koostöös kohalike elanike ja ettevõtetega, rahvuspargi valitsejaga. Kombineerime meie endi läbi viidavaid vee- ja tabamatku meie partnerite (majutajad, saunatajad, toitlustajad, giidid – teejuhid) poolt pakutavate teenustega Soomaal.

soomaa.com